ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529

Τ.Κ. 101. 71

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αθήνα, 11-2-2016

Αρ. Πρωτ.: 51

ΠΡΟΣ: ΤOΝ  YΠΟΥΡΓΟ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

κ. Νίκο Παρασκευόπουλο

κοιν. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου

κ. Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 206 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

κ. Υπουργέ,

Όπως είναι γνωστό, με την υπ’ αριθμ. 104572/24-12-2014 απόφαση προκηρύχθηκε διαγωνισμός αρχικά για την κάλυψη 54 κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών, ενώ στη συνέχεια με το ν. 4336/2015 αυξήθηκαν οι οργανικές θέσεις των Ειρηνοδικών κατά 140 και συνεπώς οι κενές οργανικές θέσεις ανήλθαν σε 194. Ωστόσο, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας απεχώρησαν στις 30-6-2015 από την Υπηρεσία τους άλλοι 10 Ειρηνοδίκες, ένας Ειρηνοδίκης παραιτήθηκε και μία Ειρηνοδίκης απεβίωσε.  Συνεπώς, οι κενές οργανικές θέσεις ανέρχονται, κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου, σε διακόσιες έξι (206), σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου σας.

Διαβάστε περισσότερα ...

Αθήνα, 12/04/2016

Αρ. Πρωτ.: 113

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σήμερα 12-04-2016 το σχετικό ερώτημα περί διορισμού των 194 πρώτων σε σειρά κατάταξης στον τελικό πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού πρόσληψης δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης του τελευταίου διαγωνισμού.

Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, προκειμένου πρώτα να μετατεθούν οι ήδη υπηρετούντες Ειρηνοδίκες και εν συνεχεία να τοποθετηθούν οι 194 επιτυχόντες Ειρηνοδίκες. Θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση περί της ημερομηνίας συνεδρίασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.

Το Προεδρείο της ΄Ενωσης καταβάλει μεγάλη προσπάθεια και για περαιτέρω αύξηση των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών.

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΚΑΡΑ - ΔΗΜΟΥΛΕΑ

Ειρηνοδίκης – Ταμίας ΕΔΕ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Των επιτυχόντων του διαγωνισμού Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 104572/24.12.2014 (ΦΕΚ Γ΄ 1756) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 104586/31.12.2014 (ΦΕΚ Γ΄ 1819) απόφαση του ως άνω Υπουργού.

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Τον Υπουργό Οικονομικών και

Την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Κοινοποιούμενο προς την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κα. Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου και τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

 

Αθήνα, 17η Φεβρουαρίου 2016

 

Διαβάστε περισσότερα ...

Ανακοίνωση για την τοποθέτηση των νέων Ειρηνοδικών

Ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για την τοποθέτηση των νέων δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξης, παρακαλούμε να συμπληρωθούν οι αιτήσεις τοποθέτησης με τα πλήρη στοιχεία των αιτούντων, όπως στο υπόδειγμα αίτησης, οι δε επιλογές, οι οποίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15), να αφορούν συγκεκριμένα Ειρηνοδικεία ή Πταισματοδικεία και όχι πρωτοδικειακές περιφέρειες.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου (4ος όροφος – γραφείο 402) ή μέσω τηλεομοιότυπου (fax 210 – 64 23 399).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 – 6419104, 105, 106, 168.

Αποτελέσματα διαγωνισμού Ειρηνοδικών Δ΄τάξεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΩΝ ∆' ΤΑΞΕΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 104572/24-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ∆ΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ